ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին
 Մենյու
Թեժ գիծ
8185

Հաստիքացուցակ

Հավելված N 1

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավարի 05.03.2019թ. N 6-Լ հրաման

 

Ղեկավար կազմ
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Ղեկավար 1
Ղեկավարի տեղակալ 3
Ղեկավարի օգնական 1
Ղեկավարի տեղակալի օգնական 3

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

8


Ռիսկերի գնահատման և վերլուծության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 3

 Ընդամենը              

7


Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1

Իրավաբանական բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր իրավաբան 4
Ավագ իրավաբան 3

Փաստաթղթաշրջանառության և ՏԲ համակարգման բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Ավագ փաստաթղթավար 2
Փաստաթղթավար 1

 Ընդամենը                                                                                                                                                                                              

13


Որակի ապահովման վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4

 Ընդամենը

6


Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1

Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ  մասնագետ 1

Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

10


Տրանսպորտային անվտանգության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1

Ընդամենը

 6


Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1

Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Նորմատիվ-տեխնիկական փատաթղթերի վերահսկողության բաժին

 
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

11


Էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

6


Գեոդեզիայի և հողօգտագործման վերահսկողության վարչություն
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 2

Ընդամենը                                                                                                                                                                                                

7


Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1

Ընդամենը

5


Երևանի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1

Տրանսպորտի անվտանգության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 2
Մասնագետ 1

Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 4
Մասնագետ 2

Էներգետիկայի և էներգասպառման վերահսկողության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 2
Մասնագետ 1

Քաղաքաշինական գործունեության, գեոդեզիայի և հողօգտագործման

վերահսկողության բաժանմունք

 
Բաժանմունքի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Ավագ մասնագետ 4
Մասնագետ 3

Ընդամենը

35


Արագածոտնի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 2

Ընդամենը

12


Արարատի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 1

Ընդամենը

11


Արմավիրի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 6
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 2

Ընդամենը

13

 


Գեղարքունիքի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 6
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 1

Ընդամենը

12


Լոռու տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 5
Ավագ մասնագետ 4
Մասնագետ 1

Ընդամենը

12


Կոտայքի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 6
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 2

Ընդամենը

13


Շիրակի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 8
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 2

Ընդամենը

15


Սյունիքի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4
Ավագ մասնագետ 5
Մասնագետ 2

Ընդամենը

13


Վայոց Ձորի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 2
Մասնագետ 1

Ընդամենը

8


Տավուշի տարածքային բաժին
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 4
Ավագ մասնագետ 3
Մասնագետ 1

Ընդամենը

10


Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Հաստիքի անվանումը Հաստիքի
քանակը
Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման մասնագետ 2
Վարորդ 1
Գործավար-օպերատոր 1
Տեսչական մարմնի բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 1
Հավաքարար 1
Տնտեսվար 1

Ընդամենը

7
Ք. Երևան, Դավթաշեն վարչական շրջան, Միկոյան 109/8

+374 60 86 66 66

info@utfsib.gov.am

© 2021 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են   logo